پمپ هیدرولیک غلامی پور

 

سال اجرای پروژه: 1391

طرف قرداد: پمپ هیدرولیک غلامی پور

وب سایت : www.dHydraulic.ir

تکنولوژی های مورد استفاده:

HTML5 - CSS3 - JQuery - SabaSOA - PHP - MySql