تولیدی آتانا شفت

 

سال اجرای پروژه: 1391

طرف قرداد: تولیدی آتانا شفت

وب سایت : www.atanashaft.com

تکنولوژی های مورد استفاده:

HTML5 - CSS3 - JQuery - SabaSOA - PHP - MySql